Wie is Karin Meijer

Karin Meijer (1967) is woonachtig te Rotterdam.

Ik ben van huis uit bestuurskundige en ben afgestudeerd op kansen en bedreigingen bij intergemeentelijke samenwerking (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ik heb ruim 13 jaar gewerkt bij de Algemene Rekenkamer en van daaruit onderzoek gedaan bij een aantal ministeries, waaronder de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs. De laatste zes jaar was ik bij de Algemene Rekenkamer werkzaam als leidinggevende.

Ik ontdekte dat ik het coachen van medewerkers verreweg het leukste element van het leidinggeven vond. Ik heb in 2004 mijn baan bij de Algemene Rekenkamer opgezegd en ben de breed opgezette opleiding tot Beroepscoach van de Alba Academie (een erkende post hbo-opleiding) gaan volgen. Daarna heb ik me gevestigd als zelfstandig coach met mijn eigen praktijk, Girasole Coaching.

Ik richt me in mijn praktijk Girasole Coaching allereerst op het begeleiden van hoogsensitieve mensen (zowel volwassenen als kinderen). Ik doe onderzoek naar en ben gespecialiseerd in het coachen van hoog sensitieve kinderen en volwassenen en hun ‘directe omgeving’. Voor hoog sensitieve kinderen kan het daarbij gaan om het gezin, meer specifiek de opvoeders en in tweede instantie de school. Bij hoog sensitieve volwassenen kunnen –waar relevant en gewenst- de directe zakelijke en persoonlijke omgeving worden betrokken bij een coachtraject.

Daarnaast heb ik mijn praktijk gericht op het coachen van mensen die werkzaam zijn binnen de lokale overheden, met name burgemeesters, wethouders en raadsleden. Potentiële cliënten die werkzaam zijn binnen gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden zullen in mij een ervaringsdeskundige treffen als executive coach.

Naast mijn praktijk Girasole Coaching ben ik sinds 2004 verbonden (geweest) aan verschillende gemeentelijke rekenkamercommissies. In het verleden was ik onder meer voorzitter van de rekenkamercommissies Schiedam/Vlaardingen en Westland en op dit moment ben ik voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Apeldoorn, Molenlanden en Krimpenerwaard en directeur van de Rekenkamer Uithoorn. Zie voor nadere informatie over deze nevenfuncties en verrichte onderzoeken (onder meer naar Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en re-integratie) mijn LinkedIn Pagina

 

Een rekenkamercommissie verricht onderzoeken en de uitkomsten ervan rapporteert zij aan de gemeenteraad. De bedoeling is dat door deze onderzoeken de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie wordt verbeterd.