Is Coaching iets voor mij?

Als je een coachvraag hebt, dan kun je mij bellen of mailen en een afspraak maken voor een intakegesprek. In het intakegesprek bepalen we of coaching een geschikte manier is om antwoord te vinden op je coachvraag.

Coaching houdt kort gezegd in ´anderen helpen zichzelf te helpen´.
We zullen samen op zoek gaan naar de antwoorden op uw vraag. Ik ben er van overtuigd dat elk mens de antwoorden op zijn of haar vragen in zich draagt. Een coach ondersteunt en faciliteert de ander om deze antwoorden te vinden.

Ik ga uit van een individuele benadering en maatwerk. We bekijken samen hoe het coachtraject het beste opgebouwd kan worden. De ervaring leert dat een traject van ongeveer vijf gesprekken van anderhalf uur eens in de twee weken volstaat, maar een korter traject is ook mogelijk. Na het intakegesprek wordt een coachplan opgesteld. Daarin staan onder afspraken in over de duur van het traject, de kosten die eraan zijn verbonden en jouw coachvraag waarmee we aan de slag gaan. Aan het einde van het afgesproken traject kun je precies zien waar je staat ten opzichte van de coachvraag die je aan het begin van het traject formuleerde.

Mijn cliënten vertellen mij dat ik een geborgen omgeving creëer en een zodanig open en toegankelijke houding heb, dat zij zich vanaf het eerste moment vrij voelen om te zeggen wat zij kwijt willen. Ook geven zij in evaluaties aan dat ik de goede vragen stel en weet door te vragen en over een groot inlevingsvermogen beschik.

Ik heb me gespecialiseerd in de begeleiding van hoogsensitieve kinderen en volwassenen en hun directe omgeving. Uiteraard zijn ook coachvragen van mensen die niet hoogsensitief zijn van harte welkom en worden deskundig door mij begeleid. Ook vinden mensen die (beginnend) leidinggevende zijn in mij een ervaringsdeskundige. Ik heb zelf ruim 8 jaar leiding gegeven aan onderzoeksteams bij de Algemene Rekenkamer en ken derhalve de groepsdynamiek die kan ontstaan. Een sparing partner kan in zo’n situatie goed van pas komen.

Daarnaast heb ik ervaring in het coachen van mensen die weer aan het werk zijn na een burn out en  mensen die loopbaanvragen hebben.   Het blijkt dat het vinden van de balans tussen werk en privé, het kunnen opkomen voor jezelf, het gevoel of ‘dit het nu is’ thema’s zijn die regelmatig terugkeren. Ook hierbij kan ik behulpzaam zijn.

Tot slot vinden mensen die werkzaam zijn binnen de lokale overheden in mij een sparing partner met veel kennis over de werking van het lokale openbaar bestuur. Burgemeesters, wethouders en raadsleden zullen in mij een ervaren executive coach treffen.

Ik bied verschillende vormen van coaching aan. De mogelijkheden zijn:

  • één op één coaching in mijn praktijkruimte waarbij verschillende wetenschappelijk beproefde methoden ingezet kunnen worden;
  • chatcoaching (coaching via een beveiligde coach-chatsite) waarbij eveneens bovengenoemde methoden ingezet kunnen worden;
  • coaching en muziek, een coachvorm die ik zelf heb ontwikkeld en met name effectief is voor hoogsensitieve volwassenen en kinderen die moeilijk bij hun gevoel kunnen komen
  • wandelcoaching

In onderling overleg bepalen we samen welke vorm of mix voor jou het beste is.  Zie voor nadere informatie over vormen van coaching en tarieven tarieven particulieren’. Zakelijke tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.