Inspiratie

Durf jij je licht te laten schijnen?

Onze diepste angst is niet
dat we onbekwaam zijn.
Onze diepste angst is
dat we bovenmate machtig zijn.
Ons licht, en niet onze duister
beangstigt ons het meest.
We vragen ons af, wie ben ik
dat ik briljant, prachtig,
begaafd, fantastisch zou zijn?
Waarom zou je eigenlijk niet?
Je bent een kind van God.
Jezelf klein maken
dient de wereld niet.
Er is niets verstandig aan
jezelf kleiner voor te doen
opdat anderen zich
niet onveilig bij je zouden voelen.
We zijn geboren
om Gods luister in ons te laten zien.
Die is er niet alleen
in sommigen van ons,
maar in iedereen.
En door ons eigen licht
te laten schijnen,
geven we anderen ongeweten
toestemming dat ook te doen.
Bevrijd van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.

Deze tekst is van Marianne Williamson en gebruikt door Nelson Mandela bij zijn inauguratierede.
De woorden zijn voor mij een inspiratiebron  van waaruit ik coach.

Karin Meijer